Jak správně provozovat malotraktor.

Jak správně pečovat a provozovat o zemědělský traktor?

Traktor je základní pracovní nástroj v každé farmě. Používá se pro většinu prací na zahradě, poli, louce a v lese.

Je to mimořádně silný a výkonný stroj, který se stejně jako všechna ostatní zařízení, může poškodit nebo porouchat. Z tohoto důvodu uvádíme základní pravidla, jak správně pečovat o traktor, aby mohl sloužit co déle.

Pečlivě si přečtěte návod k obsluze!

Základem je důkladně si přečíst návod k obsluze stroje, který popisuje zásady bezpečného provozu. Tato činnost je často zanedbávána a podceňována, což má za následek nesprávný provoz zařízení, a to nevyhnutelně vede k různým poruchám. Většina poruch traktorů je způsobena nesprávným používáním.

Zásady správného používání traktoru

1. K traktoru nepřipevňujte příliš těžké stroje.

Základem hospodárné a efektivní práce je správný výběr strojů a příslušenství. Je potřeba příslušenství a stroje vybírat podle výkonu obou strojů, traktoru i příslušenství, které k němu bude připojeno. Traktor by měl mít vždy alespoň o 30% vyšší výkon, než vyžaduje stroj. Používáním nevhodného stroje či příslušenství může dojít k vážné poruše motoru traktoru.

2. Pozor na rychlost

Zemědělský traktor není závodník, návod k obsluze uvádí, jaká je maximální doporučená rychlost výrobcem. Maximální rychlost by neměla být překročena, protože takové zacházení může vést k selhání motoru a převodovky. Traktory jsou navrženy pro práci v terénu při nízkých rychlostech. Nedoporučuje se užívat traktor k jízdě bez zařazeného rychlostního stupně.

 1. Pravidelný servis
  Vždy dodržujte servisní intervaly, které jsou uvedeny v návodu k obsluze. Správná péče prodlužuje životnost stroje.

Vždy používejte výrobcem doporučené olejové náplně a filtry. Použití správných olejů určených pro traktory, tyto oleje chrání stroj před přehřátím a zpomalují proces opotřebení součástek v důsledku tření. Nezapomeňte, že traktor často pracuje při extrémně vysokých teplotách, proto je nutné o něj správně pečovat.

Kontrola traktoru před zahájením prací

Před každým zahájení práce s traktorem vždy zkontrolujte hladinu paliva a oleje v motoru, stav klínových řemenů, baterie a vyčistěte mřížku chladiče. Zkontrolujte technický stav traktoru také vizuálně, zda nejsou uvolněné šrouby, stav pneumatik, únik oleje a osvětlení.

Podle prováděné práce zkontrolujte vzduchový filtr, při práci v prašném prostředí zkontrolujte vzduchový filtr 2x denně.

Pravidelně kontrolujte všechny pohyblivé části, zda nedošlo k uvolnění nebo opotřebení. V případě nutnosti součástky namažte vazelínou nebo ji vyměňte.

 

Základní pravidla při používání traktoru

 • Po nastartování traktoru hned nezatěžujte motor velkým výkonem a vysokými otáčkami. Nechte motor ohřát na provozní teplotu, pak lze používat traktor na plný výkon.
 • Udržujte traktor v čistotě, zejména pokud jste pracovali ve velmi blátivém terénu.
 • U traktoru s pohonem 4x4 využívejte tento pohon pouze po nezbytně nutnou dobu. Při přejezdech zejména po asfaltové nebo betonové komunikaci se zapínání pohonu přední nápravy nedoporučuje.
 • Uzávěrka diferenciálu se používá pouze ve výjimečných situacích, a to sešlápnutím pedálu patou pravé nohy. Uzávěrku diferenciálu používejte pouze v přímém směru jízdy. Pokud při aktivaci uzávěrky zatočíte, hrozí poškození diferenciálu.
 • K řazení rychlostních stupňů u traktoru s mechanickou převodovou požívejte spojkový pedál. U traktoru s hydrostatickou převodovkou není potřeba používat spojku, rychlosti se řadí plynule posunutím řadící páky.
 • Při redukování rychlosti a zařazení rychlostí vývodového hřídele PTO je nutné použít pedál spojky.
 • Brzdový pedál se skládá ze dvou spojených brzdových pedálů, každý brzdí jednu stranu traktoru. Pedály lze zajistit a používat je společně, nebo oddělit a používat je samostatně. Při zapnutém pohonu 4x4 brzdí všechny 4 kola.
 • Na traktor neodkládejte žádné věci, od nářadí po občerstvení, provozem traktoru může dojit k pádu, jehož následkem padající předměty způsobí poškození některých součástí traktoru nebo připojeného stroje. V těchto případech dochází téměř vždy ke zničení nebo ztrátě spadlého nářadí.
 • V kabině nikdy neponechávejte volně ležící nářadí, skleněné lahve a jiné součástky, při prudkém pohybu nebo náhodném převrácení hrozí úraz od padajících předmětů.

 

Základní pravidla pro práci traktoru s příslušenstvím

Pro práci na zahradě, na poli i v lese je nezbytné využívání příslušenství. Aby příslušenství fungovalo správně a dlouho je potřeba o něj správně pečovat.

 • Pro připojení příslušenství k traktoru používejte vždy správné a výrobcem doporučené zajištění.
 • Při připojování stroje nikdy nevstupujte do prostoru mezi strojem a traktorem.
 • Pomocí tyče třetího bodu nastavte správný sklon stroje, to je nezbytné pro jeho správné fungování. A pomocí napínacích šroubů nastavte umístění stroje za traktorem.
 • Pro bezchybný chod připojených strojů je nutné nastavit otáčky na vývodové hřídeli traktoru na 540 ot/min. Při nízkých otáčkách stroje nepracují efektivně a hrozí poškození motoru traktoru.
 • Při připojení stroje k traktoru přes kardanovou hřídel musí být vždy uložena v ochranném obalu. Před každým použitím zkontrolujte neporušenost a funkčnost obalu. Toto zajištění ochrání traktor a stroje před poškozením a obsluhu před úrazem.
 • Kardanová hřídel vyžaduje pravidelnou údržbu – promazaní kloubového spojení.
 • Spouštění strojů poháněných kardanovou hřídelí provádějte postupným uvolňováním spojkového pedálu s potřebným počtem otáček motoru. Rychlím uvolněním pedálu a s nedostatkem otáček motoru hrozí poškození traktoru nebo kardanové hřídele.
 • Při provozu pravidelně kontrolujte stav kardanové hřídele a připojení stroje k traktoru.

 

 

Pravidla pro práci s čelním nakladačem

Traktor vybavený čelním nakladačem je nejúčinnější pomocník na farmě. Manipulace s čelním nakladačem vyžaduje velkou obezřetnost a opatrnost.

K čelnímu nakladači lze připojit různé nářadí – lopaty, vidle na balíky, radlice na sníh nebo paletizační vidle.

 • Závaží v zadní části traktoru je důležité pro stabilitu při manipulaci s čelním nakladačem.
 • Při přejíždění traktoru s čelním nakladačem ponechte lopatu s nákladem v co nejnižší poloze, jenom několik centimetrů nad zemí.
 • Při manipulaci s nakladačem vždy pečlivě kontrolujte okolí traktoru. Zejména při couvání hrozí poškození ostatního zařízení lopatou.
 • Pravidelně kontrolujte stav čelního nakladače i vizuálně, zda nedošlo k poškození, uvolnění čepů nebo šroubů či hydraulické soustavy.
 • Zkontrolujte stav hydraulických hadic a pístnic. Prasknutí hydraulické hadice může mít fatální následky, dochází k poškození převáženého nákladu, čelního nakladače, traktoru nebo úrazu obsluhy.
 • Údržbu čelní nakladače provádějte pravidelně dle vykonávané práce. Promazáním čepů prodlužujete životnost čelního nakladače.

Základní činnosti po ukončení prací

Při ukončení prací nikdy nevypínejte motor ihned po skončení práce, ponechte ho ochladit za volnoběžných otáček. Toto je velmi důležité pro motory s turbodmychadlem, hrozí jeho přehřátí.

Proveďte vizuální kontrolu traktoru zaměřte se na pneumatiky a možnost uniku oleje nebo chladící kapaliny.

Očistěte traktor od nečistot a prachu. Ošetřete gumové části vhodným ochranným prostředkem.

U traktoru s kabinou nezapomeňte důkladně vyčisti všechny skla, jsou důležité pro dobrý výhled z traktoru, který zajištuje bezpečnost při provozu.

 

 

 

Malotraktory jsou navrženy tak,

aby údržba byla pro obsluhu co

nejjednodušší a byla prováděna s 

minimálními náklady.