Jak vybrat správný olej a jeho značení.

Při koupi nového vozidla nebo stroje výrobce často specifikuje požadavky na olej. Když je třeba olej vyměnit nebo doplnit, musíte se poohlédnout po vhodné náhradě. Ale jaký motorový olej bude ten nejlepší? Každý výrobce má pro svůj olej vlastní specifikace. Odkazují na údaje v servisní knížce, která je dodávána s vozidlem nebo strojem. Pokud ji však nemůžete najít a obrátíte se na dodavatele oleje, měli byste být schopni uvést technické specifikace, jako je typ vozidla nebo stroje a použití. Na co je třeba při nákupu motorového oleje myslet?

Existuje mnoho různých olejů pro různá použití. Kromě motorového oleje je také k dispozici převodový olej, hydraulický olej, olej pro motorové pily a kompresorový olej. V tomto článku se zaměříme na motorový olej a jeho důležité specifikace.

1. Viskozita
 Při hledání vhodného motorového oleje je důležité sledovat údaj o jeho viskozitě. Viskozita definuje tekutost oleje za různých podmínek a mění se v závislosti na měnících se teplotách. 

  • Studený olej je viskózní a hustý jako med: má vysokou viskozitu;
  • Zahřátý olej je řidší, jako nafta: má nízkou viskozitu.

Co je dobré vědět: Čím je venku chladněji, tím je olej hustší, a tudíž méně tekutý. V zimě je tedy nejlepší vybrat olej s co nejnižším číslem před písmenem „W“ podle toho, co povoluje výrobce stroje nebo vozidla. Pak se olej dříve dostane ke všem mazaným částem. Je proto lepší zvolit například motorový olej 5W-40 než 10W-40.

Rozdíl mezi minerálním, syntetickým a polosyntetickým olejem? Vysvětlení najdete zde: 

Minerální olej: Jedná se o méně upravený a surovější olej. Tento motorový olej je určen zejména pro starší vozidla, například staré traktory.

Syntetický olej: K tomuto vysoce rafinovanému základovému oleji se přidávají přísady (aditiva), které zlepšují jeho vlastnosti. Aditiva jsou látky chemického původu. Syntetický olej obsahuje 100 % nekonvenčních, vysoce výkonných kapalin. 
 Mezi výhody syntetických olejů patří:
 - Lepší tepelná stabilita, olej je tak odolnější vůči nízkým a vysokým teplotám
 - Silný mazací film

Polosyntetický olej: Tento olej je kombinací minerálního a syntetického oleje. 

Značení olejů

Oleje se dle normy SAE značí takto: xxWxx (například 10W40), Jedná se o nejčastější značení, které naleznete na obalu každého oleje.

První dvojčíslí před W značí třídu pro zimní provoz, zatímco dvojčíslí na konci značí třídu pro letní provoz. Existuje celkem 11 tříd, 6 zimních (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) a 5 letních (20, 30, 40, 50, 60). Oleje jsou do jednotlivých tříd zařazovány dle jejich viskozity (vazkosti) při určité teplotě.

  • Třída pro zimní provoz

Tato třída určuje startovatelnost motoru za nízkých teplot. Čím je číslo nižší, tím je řidší olej, a tedy lépe maže za studena. Naopak vyšší číslo znamená hustší olej a horší mazání za studena. Jelikož se v zimě při teplotách pod nulou na motorce nejezdí, není tedy nízké číslo nutné (olej 0W má dostatečné mazací vlastnosti i při teplotě až -50°C). 

0W a 5W - syntetické oleje

10W - polosyntetické oleje

15W, 20W, 25W - minerální oleje

  • Třída pro letní provoz

Tato třída určuje hustotu oleje naopak za vysokých teplot. Čím vyšší toto číslo je, tím vyšší teplotu olej zvádne při dostatečném mazání motoru.

Řídké oleje s nízkým číslem fungují dobře už od nastartování, ale naopak při vyšších teplotách v motoru již fungují hůře a můžou se dokonce přepalovat, což je vysoce nežádoucí.

Naopak oleje s vysokým číslem, které jsou hustší, nemažou tak dobře zastudena po nastartování, ale zato zvládají i ty nejvyšší teploty v motoru. Jsou tak vhodné spíše pro závodní stroje s vysokou zátěží. U těchto olejů je třeba po nastartování motor zahřát na provozní teplotu.